JANA VEGERBAUEROVÁ | PETR VEGERBAUER

advokátní kancelář | účetnictví

právo // daně // ekonomika // poradenství

Poskytování advokátních služeb v oblasti právních vztahů k nemovitostem, obchodního práva, pracovního práva, rodinného práva, trestního práva a občanského práva.

Vedení daňové evidence a (podvojného)účetnictví,
zpracování personální a mzdové agendy, zpracování daňových přiznání, zastupování před úřady,
ekonomické poradenství a poradenství začínajícím podnikatelům, možnost odkladu DzP